Autoplugin
        
        
Tullar
        
        
        
        
Separata fakturor    /    Styrkande handlingar    /    Tulldeklarationen    /    Tullavgifter inom EU    /    Om du har några problem i tullen
Tullavgifter inom EU
Austria Zoll > Post & Internet > Internet Shopping und Versandhandel Open in new window icon
Belgium Federale Overheidienst Financien > Pakjes-zendingen Open in new window icon   + (pdf)
Czech Republic Celní Správa > Clo > Odbavování Poštovních Zásilek  Open in new window icon
Denmark SKAT > Internethandel > Internethandel uden for EU Open in new window icon
Finland Tulli > Yksityisille > Netistä Ostaminen Open in new window icon   + (pdf)
Germany Zölle > Zollbefreiungen > Außertarifliche > Zollbefreiung > Privatsendungen Open in new window icon
Norway Hjem > Handle på Internett > Netthandel Open in new window icon
Sweden Startsida > Innehåll A-Ö > Internethandel - Beställa varor från ett annat land  Open in new window icon